7. Activiteiten

We zijn druk doende ons voor te bereiden op het openen van de ijsbaan, zodra de ijsdikte voldoende is. U begrijpt dat e.e.a. zal moeten voldoen aan het coronaprotocol. Daarom gelden voor de ijsbaan in Ten Boer de volgende regels:
1. Alleen toegankelijk voor leden.
2. Kantine is niet geopend.
3. Toiletten zijn niet te gebruiken.
4. Gescheiden in- en uitgangen.
5. Parkeren auto’s op de parkeerplaatsen voor het Kindcentrum of bij vv Omlandia.
6. Parkeren fietsen op de parkeerplaats bij het Kindcentrum of bij het hek aan de Sportlaan.
7. Nieuwe leden opgave per e-mail naar ijsverenigingkaakheem@gmail.com.
Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat u, gezien regel 1., meteen lid wilt worden. Dat kan door het sturen van een e-mail met uw naam en adresgegevens en het betalen van de contributie. Nadere gegevens staan op deze website op de openingspagina.
Houd onze Facebookpagina, maar natuurlijk ook deze website, in de gaten voor de exacte openingstijden.
Gezien het feit dat er een langere vorstperiode wordt voorspeld, zijn we ook op zoek naar vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Hebt u hiervoor belangstelling, dan kunt u dat ook kenbaar maken via bovengenoemd mailadres.
Vanmorgen is de ijsdikte gemeten en gekeurd. Morgen, 11 februari 2021, gaan we de baan openen voor onze leden vanaf 13.00 uur. We hopen dat we door de ijsvloer een nacht extra te gunnen meer en langer van het schaatsen kunnen genieten. Overigens zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers. De kantine is weliswaar gesloten vanwege de coronamaatregelen maar extra mankracht en/of vrouwkracht om de baan open te houden is altijd welkom. Al is het maar een paar uurtjes dit weekend !

Reacties zijn gesloten.