3. Adressen

Voorzitter:
R. Bouwman, Boltweg 18, 9791 AD  Ten Boer
(050) 3021599; reender.bouwman@ziggo.nl

Secretaris/vice voorzitter:
H. Westers, J.Feitostraat 28, 9791 BZ  Ten Boer
(050) 3022885; henkwesters@ziggo.nl

Penningmeester:
S. Baas, Fivelstraat 22, 9791 LN  Ten Boer
(050) 3022518; sipkebaas@ziggo.nl

Leden:
1. S. Borst, Hendrik Westerstraat 8, 9791 CT  Ten Boer
(050) 3022875; koborst@outlook.com (vice secretaris)
2. J.H. Feimann, Koopmansplein 79, 9791 MD Ten Boer
(06) 14398096; hanfeimann@hotmail.com (vice penningmeester)
3. H.J. van Loenen, Stadsweg 16, 9791 KE BV  Ten Boer
(050) 3022831; hjvanloenen@home.nl
4. H.J. Slagter, Schout de Boerstraat 1, 9791 BV Ten Boer
(050) 3022803; slagterveen@gmail.com
5. Th. de Vries, Fivelstraat 5, 9791 LM Ten Boer
(050) 3021883; theoentruusdevries@live.nl
6. Lidia Westers, Ticheldobben 4, 9791 CZ Ten Boer
(06) 30074216; lidiawesters@gmail.com

Commissies:

Commissie onderhoud gebouwen:
H.J. van Loenen
H.J.Slagter

Commissie onderhoud terrein en materieel:
H.J. van Loenen
H.J. Slagter

Commissie aktiviteiten ijs- en skeelerbaan:
S. Borst
J.H. Feimann
Lidia Westers

Kantinecommissie:
S. Baas (administratie)
Th. de Vries (inkoop)

Contactpersonen Gemeente Ten Boer:
R. Bouwman
H. Westers

Contactpersonen KNSB:
S. Borst
Th. de Vries

Contactpersonen skeelerverenigingen:
J.H. Feimann
Th. de Vries

Contactpersonen ijsvereniging Noorder Rondritten:
R. Bouwman (trajecthoofd ad interim)
J.H. Feimann
H.J. Slagter

Interieurverzorging kantine en kleedkamers:
Lidia Westers

Overige:

Adres kantine:
Sportlaan 6
9791 LX  Ten Boer
06-58722349


Reacties zijn gesloten.