3. Adressen

Voorzitter:
R. Bouwman, Koopmansplein 59, 9791 MD  Ten Boer
(050) 3021599; reender.bouwman@ziggo.nl

Secretaris/vice voorzitter:
H. Westers, J.Feitostraat 28, 9791 BZ  Ten Boer
(050) 3022885; henkwesters@ziggo.nl

Penningmeester:
R.Oost, Standwerker 5, 9791  MC  Ten Boer
(06) 86847232; rob_oost@hotmail.com

Leden:
1. S. Borst, Hendrik Westerstraat 8, 9791 CT  Ten Boer
(050) 3022875; koborst@outlook.com (vice secretaris)

2. H.J. van Loenen, Stadsweg 16, 9791 KE BV  Ten Boer
(050) 3022831; hjvanloenen@home.nl

3. K.J.Plijter, Jannes de Vriesstraat 9, 9791 DK  Ten Boer

(06)25474464; kjplijter@home.nl

4. H.J. Slagter, Schout de Boerstraat 1, 9791 BV Ten Boer

(050) 3022803; slagterveen@gmail.com

Commissies:

Commissie onderhoud gebouwen: H.J.van Loenen en H.J.Slagter

Commissie onderhoud terrein en materieel: H.J.van Loenen en H.J.Slagter

Commissie aktiviteiten ijs- en skeelerbaan: S.Borst en K.J.Plijter

Contactpersonen Gemeente Groningen: R.Bouwman en H.Westers

Contactperso0n KNSB: S.Borst, K.J.Plijter

Contactpersonen skeelerverenigingen: R.Bouwman en H.Westers

Contactpersonen ijsvereniging Noorder Rondritten:

R. Bouwman (trajecthoofd ad interim) en H.J.Slagter

Kantinecommissie:  H.J.Slagter (inkoop) en R.Oost (administratie)

Interieurverzorging kantine en kleedkamers:

Bestuursleden die kantinedienst hebben gedaan.

Door derden  het door hen gehuurd gedeelte van het pand.

Overige:

Adres kantine:
Sportlaan 6
9791 LX  Ten Boer

Reacties zijn gesloten.