1. Home

Let op de contributiekorting bij betaling vóór 15 december van het betreffende jaar !!

Tarieven voor 2023/2024:
Leden – heel gezin € 14,–. Na 15 december € 18,–.
Alleenstaande        €    8,–. Na 15 december € 11,–.
Donateurs € 7,–.

Bankrekeningnummer: NL43 RBRB 0691 2167 97 t.n.v. ijsvereniging Kaakheem.

Het Huishoudelijk Reglement is voor leden op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Openingstijden:
Van 13.00 uur tot 20.00 uur.


De nieuwe kantine

Kaakheem is de ijsvereniging van Ten Boer en verzorgt de ijsbaan en organiseert bij ijs wedstrijden.

Daarnaast zit de vereniging in de organisatie van de Noorderrondrit.

De skeelerbaan wordt buiten de winterperiode door diverse verenigingen gehuurd.

Seizoen 2010/2011Free counter and web stats


Jannewoarie:

Snij en ies,
kold gezicht,
scheuveln mit
‘n nuver wicht
noar Koakhaim;
snert mit worst,
snoetjeknovveln;
kolle op borst;
weer ien hoes
stieve bainen,
vouten binnen
kold as stainen.
Ain ding waarmt
meroakel gaauw:
‘t Wichtje zee:
‘k Wor dien vraauw.

Reacties zijn gesloten.